ELEMENT DE ACTIV / PASIVVALORI BRUTEAMORTISMENTE SI
PROVIZIOANE
VALORI NETE
 an I an II an I an II an I an II
A
C
T
I
V


I
M
O
B
I
L
I
Z
A
T
N
E
C
O
R
P
O
R
A
L
Cheltuieli de constituire
Cheltuieli de cercetare si dezvoltare
Concesiuni, brevete si drepturi similare
Fond comercial
Alte imobilizari necorporale
Avansuri si aconturi asupra imobilizarilor necorporale
C
O
R
P
O
R
A
L
Terenuri
Constructii
Echipamente tehnologice
Mijloace de transport
Alte imobilizari corporale
Imobilizari in curs de executie
F
I
N
A
N
C
I
A
R
Participatii
Creante atasate
Alte titluri imobilizate
Imprumuturi
Alte imobilizari financiare
  TOTAL (I)
A
C
T
I
V

C
I
R
C
U
L
A
N
T
E
S
T
O
C
U
R
I
Stocuri de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar
Stocuri aflate la terti
Productie in curs de executie
Semifabricate, produse finite, produse reziduale
Animale
Marfuri
Ambalaje
C
R
E
A
N
T
E
Furnizori-debitori
Clienti si conturi asimilate
Alte creante
Decontari cu asociatii privind capitalul
Titluri de plasament
Disponibilitati
Alte valori
  TOTAL (II)
  Cheltuieli inregistrate in avans  
Decontari din operatii in curs de clarificare  
Prime rambursare obligatiuni  
Diferente de conversie - activ  
  TOTAL GENERAL ACTIV
C
A
P
I
T
A
L
U
R
I
P
R
O
P
R
I
I
Capital social
Patrimoniul regiei
Contul intreprinzatorului individual
Prime legate de capital
Diferente din reevaluare
Rezerve
Rezultat reportat
Rezultatul exercitiului
Repartizarea profitului
Alte fonduri
Subventii pentru investitii
Provizioane reglementate
  TOTAL (I)
  Patrimoniul public
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
  TOTAL (II)

D
A
T
O
R
I
I

 Imprumuturi obligatare convertibile
Alte imprumuturi obligatare
Imprumuturi si datorii la institutiile de credit
Imprumuturi si datorii financiare diverse
Dividende de plata
Clienti-creditori
Furnizori si conturi asimilate
Datorii cu personalul si asigurarile sociale
Impozit pe profit
Taxa pe valoare adaugata
Alte datorii fata de stat si institutii publice
Decontari cu grupul si alte datorii
Creditori diversi
  TOTAL (III)
  Venituri constatate in avans
Diferente de conversie pasiv
  TOTAL GENERAL PASIV
Rata inflatiei in anul I/II

Contul de rezultate - sinteza rezultatelor obtinute prin activitatea intreprinderii pe durata unui exercitiu:
CHELTUIELIVENITURI
 anIanII anIanII
Cheltuieli de exploatareVenituri de exploatare
Cheltuieli privind marfurile Venituri din vanzarea marfurilor
Cheltuieli cu materii prime Productia vanduta
Cheltuieli cu materiale consumabile Venituri din productia stocata
Cheltuieli cu energia si apa Venituri din productia imobilizata
Alte cheltuieli materiale Venituri nete partiale asupra operatiilor pe termen lung
Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti Venituri din subventii de exploatare
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare
Cheltuieli cu remuneratiile personalului Alte venituri
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala    
Cheltuieli cu amortismente si provizioane     
Alte cheltuieli de exploatare     
TOTAL TOTAL
Cheltuieli financiareVenituri financiare
Pierderi din creante legate de participatii Venituri din participatii, alte imob. fin. si creante imobilizate
Cheltuieli privind titluri de plasament cedate Venituri din titluri de plasament
Cheltuieli din diferente de curs valutar Venituri din diferente de curs valutar
Cheltuieli privind dobanzile Venituri din dobanzi
Alte cheltuieli financiare Alte venituri financiare
Cheltuieli cu amortismente si provizioane financiare Venituri din provizioane
TOTAL TOTAL
Cheltuieli exceptionaleVenituri exceptionale
Din operatii de gestiune Din operatii de gestiune
Din operatii de capital Din operatii de capital
Cheltuieli cu amortismente si provizioane exceptionale Venituri din provizioane exceptionale
TOTAL TOTAL
Participarea salariatiilor     
Impozit pe profit     
TOTAL CHELTUIELI TOTAL VENITURI
 
 
Soldurile intermediare de gestiune (SIG)
Marja comerciala (MC)
Productia exercitiului (PE)
Valoarea adaugata (VA)
Excedentul brut de exploatare (EBE)
Rezultatul exploatarii (RE)
Rezultatul curent inaintea impozitarii (RCII)
Rezultatul exceptional (Rexcep)
Rezultatul net al exercitiului (Rnet)
Capacitatea de autofinantare (CAF)
 
 
Analiza principalilor indicatorilor
Nume indicator Relatie de calculRezultat an IRezultat an IICalculInterpretare
Structura financiara a intreprinderii
Autonomia financiara (globala)
Capacitatea de rambursare
Finantarea imobilizarilor
Gradul de vechime al imobilizarilor
Strategia de crestere interna
Strategia de crestere externa
Activitatea de exploatare a intreprinderii
Credit pe termen mediu acordat clientilor
Credit pe termen mediu acordat de furnizori
Solvabilitatea intreprinderii
Rata de lichiditate imediata
Rata de lichiditate redusa
Rata de lichiditate generala
Rata solvabilitatii pe termen lung
Cresterea intreprinderii
Cresterea CA / VA
Rentabilitatea intreprinderii
Rata de variatie a rezultatului exercitiului
Rata de marja
Rata de rentabilitate economica
Rentabilitatea financiara
Studiul mijloacelor fixe
Remunerarea factorului munca
Remunerarea factorului capital
Remunerarea bancilor
Remunerarea indatorarii
Remunerarea statului
Remunerarea actionarilor
Ratele de indatorare
Levierul (coeficientul total de indatorare)
Rata datoriilor financiare
Rata independentei financiare
Rata de prelevare a cheltuielilor financiare
 
 
Indicatori in dinamica
Autonomia financiara (globala)  Rata de rentabilitate economica
Capacitatea de rambursare Rentabilitatea financiara
Finantarea imobilizarilor Remunerarea factorului munca
Gradul de vechime al imobilizarilor Remunerarea factorului capital
Strategia de crestere interna Remunerarea bancilor
Strategia de crestere externa Remunerarea indatorarii
Credit pe termen mediu acordat clientilor Remunerarea statului
Credit pe termen mediu acordat de furnizori Remunerarea actionarilor
Rata de lichiditate imediata Levierul (coeficientul total de indatorare)
Rata de lichiditate redusa Rata datoriilor financiare
Rata de lichiditate generala Rata independentei financiare
Rata solvabilitatii pe termen lung Rata de prelevare a cheltuielilor financiare
Rata de marja Rezultat